Rijksoverheid

Een gegevensportaal om grensoverschrijdende fiscale constructies te kunnen melden.

*Vanwege de vertrouwelijke aard van dit project vermeld ik in deze case study niet de betreffende dienst binnen de rijksoverheid en laat ik privacygevoelige details buiten beschouwing.

Gegevensportaal DAC6
Missie
Op grond van de Europese richtlijn Mandatory Disclosure Rules (MDR)/DAC6 moeten intermediairs en/of belastingplichtigen potentieel agressieve grensoverschrijdende fiscale constructies melden. Dit zijn fiscale constructies waarbij inwoners van verschillende landen zijn betrokken en die mogelijk gebruikt kunnen worden om belasting te ontwijken. Om deze meldingen mogelijk te maken dient er een gegevensportaal ontwikkeld te worden dat voldoet aan alle toegankelijkheidseisen en gebruiksvriendelijk is.
Eindresultaat
Het gegevensportaal is veilig, makkelijk in gebruik, accepteert exports van alle gangbare software van financiele professionals en voldoet aan de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1
Impact
Het DAC6 gegevensportaal maakt het makkelijk voor belastingadviseurs en accountants om door middel van een xml file upload of via een webformulier potentieel grensoverschreidende constructies te melden en inzichtelijk te maken. De betreffende dienst heeft al vele meldingen ontvangen

Werkwijze

Samen met diverse stakeholders vanuit de rijksoverheid en Maykin, een webdevelopment bedrijf waar ik al jaren mee samenwerk, werkten we in een aantal sprints toe naar een eindproduct dat niet alleen aan alle technische eisen en kwaliteitsstandaarden voldoet maar ook als gebruiksvriendelijk wordt ervaren door de eindgebruiker.

Belastingdienst gegevensportaal

Melding

Een melding bevat gegevens over de intermediair, de belastingplichtige en verbonden personen, een samenvatting van de inhoud van de constructie, de relevante hallmarks waaronder u meldt, de nationale bepalingen waar de constructie betrekking op heeft, de waarde van de constructie, implementatiedatum van de constructie en de relevante EU-lidstaten.

Data aanleveren via gegevensbestand

De ingelogde gebruiker kan xml-bestanden uploaden die vanuit gangbare DAC6-software kan worden geëxporteerd. Deze manier van aanleveren is uitermate geschikt voor het in één keer aanleveren van een grote hoeveelheid meldingen.

Gegevensportaal UX Design
Gegevensportaal UI Design

Data aanleveren via webformulier

In het webformulier doorloopt de gebruiker een aantal stappen waarin zij meer info verschaffen over o.a. de intermediair, de belastingplichtige, verbonden personen, de hallmarks en bepalingen en de relevante EU-lidstaten.

Belastingdienst UX/UI Design

Dashboard

Na het aanleveren van één of meerdere datasets verschijnt deze op het dashboard. Het dashboard biedt een overzicht van alle ingediende datasets, hun bijbehorende data, de status van de melding en eventuele foutmeldingen.

NL Design System

De Agenda Digitale Overheid stelt dat overheidsdienstverlening toegankelijk en begrijpelijk moet zijn voor iedereen. Hiervoor zijn consistent ontworpen diensten en websites nodig. Om dit voor elkaar te krijgen wordt het NL Design System ontwikkeld. Dankzij het NL Design System kan de hele overheid in Nederland samenwerken aan een begrijpelijke, gebruiksvriendelijke én toegankelijke online dienstverlening. Het gegevenportaal is ontwikkeld met behulp van het NL Design System.

NL Design System

Wil jij jouw project naar het volgende niveau brengen?

Ik help je graag op het gebied van UX en UI design.
Neem contact op om te kijken wat ik voor je kan betekenen